Άδεια οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε αντίστοιχη Ελληνική

“Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε αντίστοιχη Ελληνική (κατηγορίας Α΄ Β΄ ή Β΄ + Ε΄ ή υποκατηγορίας Α1 ή Β1)”

Η σχολή μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της υπόθεσης ταχύτατα με το χαμηλότερο κόστος.

Δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
• Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από την οικεία Πρεσβεία ή το Προξενείο
• Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
• Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
• Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου (όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κλπ.), καθώς και ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα