Ανανέωση διπλώματος

Η σχολή μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της υπόθεσης ταχύτατα με το χαμηλότερο κόστος.

 

Δικαιολογητικά :

  • 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
  • ΑΦΜ
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Άδεια οδήγησης
  • Άδεια παραμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς
  • Βιβλιάριο ασθενείας