Αντικατάσταση παλαιάς άδειας με νέου τύπου

Η σχολή μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της υπόθεσης ταχύτατα με το χαμηλότερο κόστος.

Δικαιολογητικά:

• 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
• Ταυτότητα
• Άδεια οδήγησης.