Από κράτος – μέλος της Ε.Ε. σε ελληνική

«Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος – μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη Ελληνική χωρίς ιατρική θεωρητική και πρακτική εξέταση»

Η σχολή μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της υπόθεσης ταχύτατα με το χαμηλότερο κόστος.

 

Δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοότητα
  • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος είναι ξένος υπήκοος
  • Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
  • Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
  • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου