Κατηγορία ΑΜ

Κατηγορία ΑΜ:
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα
16 ετων με έγγραφη συναίνεση του προσώπου
που ασκεί την επιμέλειά του.