Δίπλωμα οδήγησης εύκολα & γρήγορα

Δίπλωμα οδήγησης εύκολα & γρήγορα

ΒΗΜΑ 1ο
Πριν ξεκινήσετε τα μαθήματα με τον εκπαιδευτή σας, θα πρέπει πρώτα να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά τα καταθέτετε εσείς ή νόμιμος εκπρόσωπος σας, στο τοπικό σας κατάστημα του υπουργείου μεταφορών.
Μετά από την κατάθεση, θα σας παραδοθεί το ειδικό δελτίο εξεταζομένου με το οποίο έχετε δικαίωμα να κάνετε μαθήματα σε νόμιμη σχολή οδηγών. (Τη διαδικασία αυτή μπορεί να την αναλάβει και η σχολή μας).
ΒΗΜΑ 2ο
Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τα μαθήματα. Παραδίδετε το ειδικό δελτίο στη σχολή και προγραμματίζετε τα μαθήματα σας. Το συμφέρον σας είναι τα μαθήματανα γίνονται σε τακτές ημερομηνίες. Το ραντεβού σας για μάθημα το κλείνετε με τον εκπαιδευτή σας. Το γραφείο της σχολής θα παρακολουθεί τα μαθήματα σας. Τα θεωρητικά μαθήματα ( Σήματα ) γίνονται στην αίθουσα θεωρίας της σχολής μας. Ρωτήστε στο γραφείο και θα σας εντάξουν στα τμήματα. Τα θεωρητικά μαθήματα είναι εξίσου απαραίτητα με τα πρακτικά μαθήματα (Οδήγησης).
ΒΗΜΑ 3ο
Αφού τελειώσατε τα μαθήματα σας, ήρθε η ώρα να δώσετε εξετάσεις για να αποκτήσετετην άδεια οδήγησης. Ζητήστε από τη σχολή να σας κλήσει ραντεβού για εξέταση στα σήματα. Αν περάσετε τα σήματα τότε η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού και για την εξέταση της οδήγησης.
ΒΗΜΑ 4ο
Έχετε περάσει τις εξετάσεις και περιμένετε να πάρετε το δίπλωμα σας. Πλέον τα νέα διπλώματα οδήγησηςπαραδίδονται αποτις υπηρεσίες του υπουργείου στο oποίο δώσατε εξετάσεις 15-20 ημέρες απο την εξέταση σας.