Εκπαιδευτές

Γκούμας Βλάσης εκπαιδευτής οδηγών 697 4976904

Ζιάκας Κων/νος εκπαιδευτής οδηγών 694 5798919

Κυλάφης Βασίλειος εκπαιδευτής οδηγών – παιδαγωγος κυκλοφοριακής αγωγής 697 2815327

Λιάπης Κων/νος εκπαιδευτής οδηγών – παιδαγωγός κυκλοφοριακής αγωγής 693 6919015

Μπουλούκης Δημήτρης εκπαιδευτής οδηγών 697 4067826

Τσιλιμέκης Κων/νος εκπαιδευτής οδηγών – παιδαγωγός κυκλοφοριακής αγωγής 693 7969469

Τζαχρήστας Κων/νος εκπαιδευτής οδηγών 697 7300518