ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΙΚΕ 2014

More in Γενικά
Ιουλ 4, 4309 ημέρες πριν

Χάρτης δικαιωμάτων του πεζού

Χάρτης δικαιωμάτων του πεζούΣτις 12 Οκτωβρίου 1988 ψηφίστηκε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο «Χάρτης των δικαιωμάτων του πεζού». Ο οποίος κατοχυρώνει τα δικαιώματα όλων μας. Αυτά είναι: Ο πεζός έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον και να απολαμβάνει ελεύθερα τους δημόσιους χώρους  μέσα ...

Read   Comments are off
Ιουλ 3, 4310 ημέρες πριν

Δίπλωμα οδήγησης εύκολα & γρήγορα

Δίπλωμα οδήγησης εύκολα & γρήγοραΒΗΜΑ 1ο Πριν ξεκινήσετε τα μαθήματα με τον εκπαιδευτή σας, θα πρέπει πρώτα να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά τα καταθέτετε εσείς ή νόμιμος εκπρόσωπος σας, στο τοπικό σας κατάστημα του υπουργείου μεταφορών. Μετά από την κατάθεση, θα σας παραδοθεί ...

Read   Comments are off
Ιουλ 3, 4310 ημέρες πριν

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσειςΧρειάζεται να παρακολουθήσω τη θεωρία; Τα θεωρητικά μαθήματα είναι απαραίτητα για τη σωστή εμπέδωσητηςκυκλοφορίας και του κώδικα. Ακόμη θα σας διευκολύνουν κατάτην πρακτική εκπαίδευση αφούο εκπαιδευτής θα εξοικονομεί χρόνο και θα επικεντρώνεται στην τεχνική οδήγησης. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές μετά ...

Read   Comments are off