Ισχύς πιστοποιητικού-άδειας

  1. Η ισχύς του πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας δεν έχει χρονικό περιορισμό. Αντίθετα η Άδεια Οδικού Μεταφορέα ανανεώνεται κάθε 5 έτη.
  2. Το πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας είναι κοινοτικού τύπου, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητα σε οποιαδήποτε χώρα – μέλος της ΕΕ και στις χώρες ΕΖΕΣ (Ελβετία,Νορβηγία,Λίχνεσταϊν).