Κατηγορίες πιστοποιητικών ADR

Υπάρχουν οκτώ (8) κατηγορίες διπλωμάτων ADR και είναι οι εξής: Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8. Η κάθε κατηγορία διπλώματος δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της για τη μεταφορά ορισμένων κλάσεων ADR (υλικών), με συγκεκριμένα οχήματα.

Ο κάτοχος πιστοποιητικού ADR κατηγορίας Π8, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς όλων των κλάσεων ADR, με κάθε κατηγορίας όχημα. Ο βασικός διαχωρισμός των πιστοποιητικών ADR, έχει σχέση με το όχημα. Πιο συγκεκριμένα, με τα πιστοποιητικά Π1 έως Π4 μπορεί ο οδηγός να οδηγεί οχήματα κοινού φόρτου, όχι, όμως, βυτία.

Βυτία μπορεί να οδηγήσει μόνο εάν κατέχει πιστοποιητικό ADR από Π5 έως Π8.:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ + ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ

Π1

α

Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην της 1 και 7

Π2

α + γ

Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην της 7

Π3

α + δ

Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην της 1

Π4

α + γ + δ

Συσκευασίες όλων των κλάσεων

Π5

α + β

Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην της 1 και 7

Π6

α + β + γ

Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην της 7

Π7

α + β + δ

Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην της 1

Π8

α + β + γ + γ + δ

Μεταφορά όλων των υλικών όλων των κλάσεων