Πιστοποιητικό Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

Στο Τμήμα αυτό φοιτούν, όσοι θέλουν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

  1. ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  2. ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Ο κάτοχος Άδειας Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων, μπορεί να είναι μεταφορέας, έχοντας στην ιδιοκτησία του ιδανικό μερίδιο φορτηγού, ή να είναι κάτοχος ενός, ή πολλών φορτηγών Δημόσιας χρήσης ΕΘΝΙΚΩΝ ή ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Ο κάτοχος Άδειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών, μπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του ιδανικό μερίδιο λεωφορείου Δ.Χ, ή ολόκληρο λεωφορείο, ή και λεωφορεία Δ.Χ (τουριστικά, λεωφορεία ΚΤΕΛ), ανάλογα με την οικονομική του επιφάνεια. Και εδώ υπάρχει ο διαχωρισμός σε ΕΘΝΙΚΕΣ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Οι κάτοχοι άδειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών μπορούν να έχουν επίσης ΤΕΟΜ, (Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών), Τουριστικά γραφεία εσωτερικού τουρισμού, ή γενικού τουρισμού έχοντας σε αυτά ενταγμένα λεωφορεία τουριστικά, ιδιόκτητα, ή μισθωμένα.