Ποινές-Προσόν

Οι οδηγοί, που συλλαμβάνονται ναν οδηγούν χωρίς δίπλωμα ADR, ή χωρίς το πιστοποιητικό ADR να είναι το κατάλληλο για το όχημα και την επικίνδυνη ύλη, που μεταφέρουν τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 2000 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΝ
Το πιστοποιητικό ADR θεωρείται ένα επιπλέον προσόν για τους επαγγελματίες οδηγούς και σε πολλούς διαγωνισμούς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ζητείται, οπότε ο κάτοχος του πλεονεκτεί έναντι, όσων δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ADR και επιδιώκουν την κατάληψη της ίδιας θέσης εργασίας.