Η σήμανσηΠαρακαλώ περιμένετε όσο η δραστηριότητα φορτώνει.
Αν η δραστηριότητα δεν φορτώσει , κάντε refresh. Επίσης, αυτή η σελίδα χρειάζεται Javascript. Παρακαλώ επισκεφτείτε την χρησιμοποιώντας Browser που έχει το javascript ενεργοποιημένο.
Αν αποτύχει η φόρτωση, κάντε κλικ εδώ να ξαναδοκιμάσετε

Έναρξη

Συγχαρητήρια – ολοκληρώσατε το quiz “Η σήμανση“.

Το score σας είναι: %%SCORE%% από %%TOTAL%%.

Η επίδοση σας αξιολογήθηκε ως: “%%RATING%%”.


Οι απαντήσεις σας επισημαίνονται παρακάτω.

Επιστροφή

Τα σκιασμένα αντικείμενα έχουν ολοκληρωθεί.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
116 117 118 119 120
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140
141 142 143 144 145
146 147 148 149 150
151 152 153 154 155
156 157 158 159 160
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180
181 182 183 184 185
186 187 188 189 190
191 192 193 194 195
196 197 198 199 200
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220
221 222 223 224 225
226 227 228 229 230
231 232 233 234 235
236 237 238 Τέλος
Επιστροφή